Zdravljenje bivalnega prostora

Energije v bivalnem prostoru delimo na dve komponenti – elektromagnetno in informacijsko.

1. Elektromagnetna komponenta:

Na Zemlji je prisotno naravno zemeljsko električno in magnetno polje. Razne oblike nekompaktnega zemljišča, kot so geološke prelomnice, vodni tokovi kot tudi tehnična sevanja, uporabljeni gradbeni materiali ... ti dve polji spremenijo (lahko sta torej manjši, lahko pa večji, kot je to normalno). Dolgotrajna izpostavljenost povečanemu magnetnemu polju vpliva na hitrejšo rast in mutacije celic (tudi rakave), pomanjšanemu pa upočasnjeno rast celic, slabše delovanje imunskega sistema in manjše vrtinčne tokove na površini fizičnega telesa, kar vpliva na slabšo ko¬munikacijo med celicami. Dolgotrajna izpostavljenost povečanemu električnemu polju povzroča v človekovem telesu upad ravni lipidov, pomanjšanemu pa upočasnjeno komunikacijo med celicami. Občutljivejši ljudje spremembe magnetnega polja zaznavajo kot pritisk v glavi, občutek utesnjenosti ...

2. Komponenta, ki ni elektromagnetna

Nanjo vplivamo z razmišljanjem, čustvovanjem, vpliv nanjo ima celo oblika pohištva. Poleg tega običajno v to kategorijo prištevamo tudi različne entitete (energijska bitja, ki se »hranijo« z energijo ljudi, ki jih pogostokrat obravnavamo nekoliko zgrešeno – kot duše, ki zaradi takšnih in drugačnih vzrokov niso prešle v »onostranstvo«). Na osnovi navedenega se spremeni informacijska struktura bivalnega prostora, kar vpliva tako na počutje prebivalcev prostora, kot tudi na pojav različnih paranormalnih dogodkov (običajno jih zaznamo vizualno, avditivno in kinestetično.

Pri obeh sklopih energij gre za specifične vibracije etra, ki jim po teoriji D. Thompsona in J. Burassa energijsko kompaktnost daje subatomski vrtinec, ki mu pravimo vorteks. Takšne in drugačne energije torej obstajajo zaradi inercije, ki jo povzroča njihov vorteks.

Kaj se da storiti?

S tehniko brisanja vorteksov nezaželenih energij lahko v veliki meri spremenimo obe energijski komponenti bivalnega prostora in v prostoru aktivirati vortekse prijetnejših energij. Pri energijah elektromagnetnega porekla se to v praksi odraža kot frekvenčna prerazporeditev energije v cone, v katerih destruktivna elektromagnetna energija na človeka tako kvarnega vpliva. Vendar pa to ne pomeni, da so mesta, ki so bila pred postopkom izrazito slaba, potem dobra – so le manj slaba kot prej; v povprečju za 60%. Zato je pametno ležišča iz kritičnih mest umakniti, ali pa postaviti podnje elipsasto ali okroglo bakreno ploščo ali večji bakrov mineral. Zelo pomembno je tudi, da so mesta, kjer hranimo hrano, zdrava, kajti več vlage določeno živilo vsebuje, bolj vpija slabe energije.

Pri energijah, ki niso elektromagnetnega porekla pa je uspešnost metode še precej večja – okoli 90%.

Slabši rezultati pa so pri energijskih motnjah zaradi uporabljenih materialov: nekateri materiali (predvsem veliko železa, kar je pr. slučaj v blokih, ki jih gradijo iz armiranih betonskih elementov in zidaki iz elektrofilterskegapepela) preprečujejo "vstop" naravnemu EM polju v bivalni prostor. Posledice so fizične in psihične. Zadeva je bolj ali manj nepopravljiva - z energijskim čiščenjem lahko stanje popravimo le za cca 20 do 30%. Drug problem je uporaba alu folij pri izolacijah v strehi. Če stoji stavba na mestu geopatogenih sevanj, takšna folija energijsko stanje hiše celo poslabša, saj sevanje, ki prihaja iz tal, v veliki meri "odbije" nazaj v prostor. Tudi v teh slučajih je zadeva z energijskim čiščenjem realno popravljiva le kakih 25%.

Zaradi različnih vzrokov se včasih zgodi, da je treba postopek energijskega čiščenja prostora ponoviti, vendar so takšni primeri razmeroma redki.

 

Alpha und Omega Verlag,
Tadej Pretner s.p.

Matična številka: 1345001
Davčna številka: SI 55835902
TRR: 03110-10000 17909, SKB banka d.d., Ljubljana

Tel.: 041 454 900
tadej.pretner@gmail.com