Vpisni in plačilni pogoji

ŠOLA OSEBNE RASTI

Kvantne metode samorazvoja in terapevtskih pristopov
Sezona 2018/2019

VPISNI POGOJI

Izvajanje nekaterih vaj iz programa šole je neprimeren za tiste, s psihotičnimi motnjami, zato se načeloma v Šolo osebne rasti ne morejo vpisati.

PLAČILNI POGOJI

Cena posameznega modula je 120 Eur.

Opcije plačila šolnine:

1. Udeleženec je v Šolo osebne rasti dokončno vpisan s podpisom pogodbe in plačilom vsaj dveh modulov ( 240 Eur). Ta znesek je namenjen za pokritje 9. in10. modula. Za ostale module prejme udeleženec račun v šoli, oziroma, če se modula ne udeleži, po pošti, v času izvedbe predavanja, z rokom plačila 8 dni. Če udeleženec plača vse račune v predvidenem roku (8 dni), ima za osmi modul 50% popusta, tako da je v tem primeru skupna šolnina (9 x 120) + 60 Eur = 1.140 Eur.

2. Udeleženec lahko plača šolnino ob vpisu v enkratnem znesku. V tem primeru ima 200 Eur popusta, kar pomeni: 10 x 120 Eur = 1.200 Eur – 200 Eur = 1.000 Eur

3. Udeleženci, ki so se v preteklosti vsaj eno leto udeleževali mojega programa equilibrium, imajo 30% popusta, tako da znaša zanje skupna šolnina z vključenim ddvjem 840 Eur. Ob vpisu prav tako plačajo 240 Eur, ta znesek pa je namenjen kritju zadnjih treh modulov. Za ostale module (7), prejmejo račune v šoli, oziroma, če se modula ne udeležjo, po pošti, v času izvedbe predavanja, z rokom plačila 8 dni. Prvih šest računov se bo glasilo na 86 Eur, sedmi pa na 84 Eur. Šolnino seveda lahko plačajo tudi v enkratnem znesku, a pri tem dodatnih popustov ni (torej 840 Eur).

Strokovni vodja Šole osebne rasti
Tadej Pretner

 

Alpha und Omega Verlag,
Tadej Pretner s.p.

Matična številka: 1345001
Davčna številka: SI 55835902
TRR: 03110-10000 17909, SKB banka d.d., Ljubljana

Tel.: 041 454 900
tadej.pretner@gmail.com