Vpisni in plačilni pogoji

ŠOLA OSEBNE RASTI

Kvantne metode samorazvoja in terapevtskih pristopov
Sezona 2016/2017

VPISNI POGOJI

Posebnih vpisnih pogojev ni, si pa pridržujem pravico, da udeležence, za katere ocenim, da so psihično preveč labilni, ne učim tehnike brisanja vorteksov. Če do tega pride, bo to pomenilo, da bodo načeloma v šoli en dan manj od ostalih. V tem primeru jim, glede na opcijo plačila, ki so jo izbrali, vrnem 5 % od zneska kpl. šolnine.

PLAČILNI POGOJI

Cena posameznega modula je 120 Eur.

Opcije plačila šolnine:

1. Udeleženec je v Šolo osebne rasti dokončno vpisan s podpisom pogodbe in plačilom vsaj dveh modulov ( 240 Eur). Ta znesek je namenjen za pokritje 9. in10. modula. Za ostale module prejme udeleženec račun v šoli, oziroma, če se modula ne udeleži, po pošti, v času izvedbe predavanja, z rokom plačila 8 dni. Če udeleženec plača vse račune v predvidenem roku (8 dni), ima za osmi modul 50% popusta, tako da je v tem primeru skupna šolnina (9 x 120) + 60 Eur = 1.140 Eur.

2. Udeleženec lahko plača šolnino ob vpisu v enkratnem znesku. V tem primeru ima 200 Eur popusta, kar pomeni: 10 x 120 Eur = 1.200 Eur – 200 Eur = 1.000 Eur

3. Udeleženci, ki so se v preteklosti vsaj eno leto udeleževali mojega programa equilibrium, imajo 30% popusta, tako da znaša zanje skupna šolnina z vključenim ddvjem 840 Eur. Ob vpisu prav tako plačajo 240 Eur, ta znesek pa je namenjen kritju zadnjih treh modulov. Za ostale module (7), prejmejo račune v šoli, oziroma, če se modula ne udeležjo, po pošti, v času izvedbe predavanja, z rokom plačila 8 dni. Prvih šest računov se bo glasilo na 86 Eur, sedmi pa na 84 Eur. Šolnino seveda lahko plačajo tudi v enkratnem znesku, a pri tem dodatnih popustov ni (torej 840 Eur).

Strokovni vodja Šole osebne rasti
Tadej Pretner

 

Zastopanje in posredovanje
Tadej Pretner s.p.

Matična številka: 1345001
Davčna številka: SI 55835902
TRR: 03110-10000 17909, SKB banka d.d., Ljubljana

Tel.: 041 454 900
tadej.pretner@gmail.com