Recenzija moje knjige Holistična radiestezija I

Holistična radiestezija I. Tadeja Pretnerja je široko zasnovan učbenik in kritični komentar današnjih novodobnih prijemov zdravljenja prostora in človeka. Knjige, ki bi tako celovito in sistematično razdeljevale radiestezijsko področje, so velika redkost. Posebej razveseljivo pa je dejstvo, da je takšno delo plod ustvarjalnosti slovenskega avtorja.

Knjiga Holistična radiestezija I. predstavlja izčrpen prikaz zgodovinskega razvoja, teoretičnih osnov in konkretnih radiestezijskih metod ter alternativnih zdraviteljskih prijemov. Delo je zaznamovano s Pretnerjevo osebno izkušnjo z biorgonomijo, ki mu je na nek način izhodišče za oblikovanje lastnega koncepta holistične radiestezije.

Posebna dragocenost knjige je brez dvoma Pretnerjev kritičen odnos do prijemov klasične radiestezije. Avtor želi zapolniti vrzeli v klasični radiesteziji, ki ji pogosto primanjkuje temeljnega znanja iz konvencionalne fizike, predvsem tako, da skuša poenotiti izrazoslovje radiestezije in fizike. V tem smislu je njegov prispevek gotovo pionirski; most, ki ga s tem gradi, bo koristen za obe strani; tako za znanstvenike, ki so do radiestezije in drugih novodobnih pojavov praviloma skeptični in prezirljivi, kot za radiesteziste in zdravitelje, ki se zanašajo predvsem na svoje občutke, pri tem pa radi spregledajo temeljne fizikalne ali fiziološke zakonitosti in zato v očeh znanstvenikov pogosto izpadejo kot naivneži ali šarlatani.

Človek je osnovni instrument zaznavanja sevanj. Radiestezijski pripomočki so samo ojačevalniki teh zaznav. Fizikalni pojem splošne soodvisnosti je izhodišče novodobnega holizma tako v ekologiji, zdraviteljstvu, psihoterapiji in drugod. Vsaka sprememba, ki se zgodi v enem delcu, se trenutno odrazi tudi na vseh ostalih delcih neke celote. Moderna teorija holograma je podobna ezoteričnemu aksiomu Hermesa Trismegistosa: »Kakor je zgoraj, tako je spodaj.« Tadej Pretner zato holistično radiestezijo definira kot »celostni pristop do vsega, s čimer je radiestezijska dejavnost povezana«. Ne gre samo za zaznavo zunanjih sevanj, s čimer se največ ukvarja klasična radiestezija, temveč »za specifično vzpostavljanje energijskega ravnotežja v nas samih in njegov harmonični spoj s celoto«, torej za duhovno delo na sebi, ki je neke vrste predpriprava oz. dopolnitev osnovnega radiestezijskega dela.

Radiestezijska merjenja ne morejo biti izvzeta iz konteksta radiestezistove osebnosti in splošnih okoliščin, v katerih se postopek meritve opravlja. Tu se pojavi vprašanje o objektivnosti radiestezijskih merjenj in človekovega subjektivnega vpliva nanje. Pretner je verjetno eden prvih radiestezistov, ki se zaveda dejstva, ki pa ga moderna fizika upošteva že več desetletij, da namreč neodvisna resnica ne obstaja, da je vedno pogojena z zornim kotom opazovalca.

Pred nami je torej dragocen, inovativen učbenik alternativnega holističnega zdravljenja, ki zajema tako večplastnost človekovega bivalnega okolja, kakor tudi človeka kot celostno, večrazsežnostno bitje, sestavljeno iz fizičnega, čustvenega, mentalnega in duhovnega nivoja. Pretnerjeva izhodiščna postavka je, da sama radiestezijska sprememba prostora še ni dovolj, če se ne spremeni tudi človek sam. Radiestezija je samo pripomoček. Nevidno učinkovanje negativnih ali pozitivnih sevanj je lahko zavora ali podpora človekovemu življenju. Toda nobeno, še tako učinkovito radiestezijsko sredstvo ne more spremeniti toka človekove usode, če se ta v sebi ne spremeni. Radiestezija ga lahko pri preobrazbi podpre, mu da spodbudo, vendar pa življenjske preobrazbe namesto njega ne more izpeljati.

Provokativno in polemično branje. Knjiga, ki da misliti.

Vili Ravnjak

 

Alpha und Omega Verlag,
Tadej Pretner s.p.

Matična številka: 1345001
Davčna številka: SI 55835902
TRR: 03110-10000 17909, SKB banka d.d., Ljubljana

Tel.: 041 454 900
tadej.pretner@gmail.com