KRISTALI IN MINERALI

Kamena strela je brezbarvna ali bela različica kremena brez razkolnosti, školjkastega loma in steklenega, na kristalnih ploskvah bolj ali manj mastnega sijaja. Dobro prevaja toploto, zato deluje ob stiku s kožo hladno. Zaradi vključkov plinov in tekočin je tudi občutljiva na temperaturne spremembe. Brusijo jo fasetno in kabošonsko.

images

Poleg tega, da nekateri minerali nihajo identično z določenimi organi v telesu, pa vplivajo tudi na naš čustveni, mentalni in duhovni svet. Pri iskanju zakonitosti o vplivu posameznih vrst mineralov na naša čustvena, mentalna in duhovna stanja, vzemimo za izhodišče enega temeljnih kozmičnih zakonov, zapisanega na smaragdni plošči Hermesa Trismegistosa, ki pravi: "Kakor spodaj, tako tudi zgoraj."

images

Energijske vibracije delujejo obojestransko; tako kot mineral s svojo specifično energijo vpliva na energijsko stanje človeka, deluje s svojo energijo tudi človek povratno na mineral in spreminja njegovo osnovno energijo. Takšna dvostranska delovanja pa niso značilna le za odnos človek – mineral. Med seboj se do neke mere izenačujejo tudi energije različnih mineralov, prav tako pa na minerale vplivajo tudi tehnična sevanja, rastline ...

Alpha und Omega Verlag,
Tadej Pretner s.p.

Matična številka: 1345001
Davčna številka: SI 55835902
TRR: 03110-10000 17909, SKB banka d.d., Ljubljana

Tel.: 041 454 900
tadej.pretner@gmail.com